Ce inseamna BPL

OTPD este o organizatie constituita din membrii
si simpatizanti ai PD care nu au implinit varsta
de 35 de ani si care doresc sa activeze în aceasta
organizatie. In cadrul OTPD se pot constitui 
secretariate pentru activitati si probleme ale 
tinerilor.
In structura OTPD exista trei niveluri de 
organizare: local, judetean si national.
Intre niveluri sunt relatii de subordonare,
fiecare având autonomie în cadrul competentelor 
sale regulamentare.
Organizatiile de conducere sunt:
 • Consiliul de coordonare judetean si Biroul permanent local
 • Consiliul de coordonare Judetean si Biroul permanent judetean la nivel judetean
 • Consiliul de coordonare Bucuresti si Biroul permanent al municipiului Bucuresti
 • Conventia nationala, Consiliul National de coordonare, Colegiul director National si Biroul permanent national, la nivel national. Mandatul pentru pentru exercitarea functiilor alese din interiorul partidului este de 2 ani. Consiliul de coordonare local OTPD este organismul de conducere al activitatii pe teritoriul unui municipiu, oras sau comuna. BPL-OTPD se reuneste lunar, sau ori de cate ori este nevoie. Reuniunile sunt conduse de presedinte, sau, in lipsa acestuia de secretarul general, sau de unul dintre vicepresedintii desemnati de catre presedinte. BPL este reunite statutar in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor. In exercitarea atributiilor ce ii revin BPL-OTPD adopta decizii, care se iau prin votul a jumatate + 1.
 • Structura + membrii  Presedinte
  Andreea Sas


  Secretar general
  Sebastian Murea


  Vicepresedinte
  Pipas Adriana


  Vicepresedinte
  Petru Varga


  Vicepresedinte
  Andreea Moscoliuc


  Vicepresedinte
  Cristurean Adrian


  Secretariat cancelarie
  Corina Lapazan Angela


  Secretariatul pentru resurse umane, 
  Militanti si Gestiunea carierei

  Senila Cristina


  Secretariat strategii si relatii politice
  Covaciu Mariana


  Secretariatul pentru elevi
  Adrian Tantau


  Secretariat programe
  Hanc Adina


  © 2007 Partidul Democrat  |  designed by Algorithm